Statistikk

Bearbeiding og analyse av statistikk er et av våre hovedarbeidsområder. På oppdrag fra NHO Reiseliv Nord-Norge har vi i publikasjonen ”Nordnorsk Reiselivsstatistikk” siden 2001 målt reiselivets betydning og oppsummert siste års trafikkutvikling innenfor overnatting, aktiviteter, opplevelser og transport, samt at vi siden 2006 har publisert månedlige statusoppdateringer.

Det er en målsetting for vårt arbeid at statistikken skal bidra til å klargjøre hvilken betydning reiselivet har for landsdelen, både økonomisk og sysselsettingsmessig. Videre håper vi at våre publikasjoner kan være grunnlag for både offentlig og privat planlegging og beslutninger.

Om du selv ønsker å hente ut statistikkdata for Nord-Norge og Svalbard anbefaler at du går inn på sidene til vår samarbeidspartner Statistikknett.

En viktig del av arbeidet er besvarelser av forespørsler fra media vedrørende utviklingen av reiselivet i nord (legg link til oppslag hvor undertegnede er profilert).

Vi har i pt. følgende grunnfinansiering av vårt statistikkarbeid

 • Nordland fylkeskommune
 • Troms fylkeskommune
 • Finnmark fylkeskommune
 • Rica Hotels
 • Thon Hotels
 • Hurtigruten
 • NHO Reiseliv Nord-Norge

Kundergruppe

Med grunnlag i vår statistikkompetanse leverer vi på oppdragsbasis statistikk og analyser til en rekke aktører, både innenfor privat og offentlig sektor. Dette både gjennom langsiktige avtaler og adhoc-baserte oppdrag. På vår kundeliste har vi bl.a.:

 • NordNorsk Reiseliv AS
 • Destinasjonsselskaper
 • Nettverks- og arenaprosjekter
 • Kommuner og fylkeskommuner
 • Konsulent- og rådgivningsselskaper
 • Hotellkjeder
 • Hoteller
 • NHO Reiseliv (sentralt, Regionforening Nord-Norge og Lokallag)

Kontaktperson

Gunnar Nilssen

GN