Skape møteplasser

Vi i Reiseliv i Nord synes det er svært viktig å skape møteplasser. Det gir næringsaktører mulighet til å skape nyttige kontakter med hverandre, med det politiske liv og det offentlige virkemiddelapparatet.

Derfor arrangerer vi hver år i januar «Nord i sør»-konferansen og i september  «Reiselivsdagen» og «Nord-Norsk Storhusholdningsmesse». Alle disse arrangementene har lange tradisjoner, og har vært viktige bidragsytere for en positiv utviklingf for reiselivet i Nord-Norge.